در اینجا کتاب‌ها و موادی را برای صحت و سلامتی به زبان دری پیدا می‌کنید. نسخه‌های ترجمه شده از کتاب‌های "رهنمودهای صحی هسپریان" که به صورت محلی توسط همکاران و شرکا منتشر و چاپ شده و توزیع می‌شود. اطلاعات تماس این همکاران، مکان یافتن کتب و وضعیت پروژه‌های ترجمه در اینجا فهرست شده است. اگر مطالبی از این ناشر را به زبان پارسی/دری ترجمه یا اقتباس کرده باشید که در فهرست اینجا نیامده باشد، یا اگر مایلید پروژه‌های ترجمه به زبان پارسی/دری را حمایت و کمک نمایید لطفا با ما در [email protected] به تماس شود.

کتاب‌ها

آگهی‌ها و برگه‌های معلوماتی