Salamat at napasyal ka rito sa sentro ng mga akdang Filipino. Nagtutulungan ang Likhaan at Hesperian para magbuo ng sentrong kakikitaan ng mga gabay para sa kalusugan ng komunidad at iba pang akdang Filipino. Maaari ka ring magbahagi ng iyong mga polyeto, poster at iba pang paghalaw ng mga akdang pangkalusugan namin—kung gusto mong makilahok o matuto pa sa inisyatibang ito, makipag-ugnayan lang sa amin ([email protected]). Bawal ibenta o ipamahagi ang mga file na ito sa anumang anyo para kumita, na walang paunang pahintulot mula sa Hesperian at sa nagsalin. Para magamit sa larangan ng edukasyon ang mga akda ng Hesperian, kilalanin kapwa ang Hesperian at ang nagsalin.

Libros

Flyers and Factsheets