नेपाली भाषाको मुख्य केन्द्रमा स्वागत छ । नेपालीमा हाम्रा सामुदायिक स्वास्थ्य मार्गदर्शनहरु र अन्य सामग्रीहरु उपलब्ध हुने केन्द्र स्थान सृजना गर्न हेस्पेरियनले स्वयंसेवकहरुसँग मिलेर काम गरीरहेको छ । तपाईं (तपाईं का आफ्नै) पर्चाहरु, पोष्टरहरु र हाम्रा स्वास्थ्य सामग्रीहरुका अन्य अनुकुलनहरु समेत बाँड्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईं यस अवसरबारे सिक्न चाहनुहुन्छ वा यसमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने [email protected] मा हामीलाइ सम्पर्क गर्नुहोस् ।

पुस्तकहरू

छोटो स्वास्थ्य सामग्री