توجه: هرگاه این مطالب را به اشتراک می‌گذارید، به این صفحه پیوند دهید! پیوند مستقیم به پی دی اف (PDF) ممکن است منجر به از دست رفتن فایل‌ها شود زیرا منابع هسپریان به طور منظم به روز یا آپدیت می‌شوند و نام فایل‌ها تغییر می‌کنند. با پیوند دادن به این صفحه، شما همیشه به آپدیت‌ترین و دقیق‌ترین نسخه‌های موجود دیجیتالی مطالب ما دسترسی خواهید داشت.

برای حمایت از به روز رسانی این منابع و ایجاد سایر منابع توسط "رهنمودهای صحی هسپریان"، ما از کسانی که توانایی خرید را داشته باشند صمیمانه درخواست داریم تا لطف نموده کتاب کامل (موجود به شکل چاپ شده و پی دی اف) را از محل فروشات ما خریداری نمایند ویا همین امروز هدیه فرستاده یا حمایت مالی نمائید.

راهنمای جامعه برای صحت محیط زیست

یک کتاب برای قابله‌ها

رهنمای کارگران برای ایمنی و سلامت

کمک به اطفالی که نابینا هستند

کمک به اطفالی که ناشنوا هستند

رهنمای صحی برای زنان دارای معلولیت

آنجا که زنان داکتر ندارند